Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Sumy gwarancyjne dla OC – czym są?

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Sumy gwarancyjne dla OC – czym są

Ubezpieczenie OC to obowiązkowa forma ubezpieczenia właściciela pojazdu, która chroni nie tyle jego samego, ile potencjalnych poszkodowanych, którzy mogą doznać jakiejś szkody z winy właśnie ubezpieczonego. Szkody mogą mieć charakter osobowy lub rzeczowy. Sumy ubezpieczenia zaś nie są wybierane przez ubezpieczających , tylko z góry narzucane przez towarzystwa. Jednym z elementów są też sumy gwarancyjne.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Specyfika ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC ma chronić przed wszystkim osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych. Zarówno w zakresie utraconego czy uszkodzonego w wyniku zdarzenia zdrowia, jak również w zakresie utraconego czy uszkodzonego mienia. Sprawca wypadku może nie dysponować kwotą, która będzie stanowiła adekwatne zadośćuczynienie w obliczu wyrządzonej szkody. W związku z tym właśnie wprowadzono przepisy w myśl których, każdy kierowca, każdy nawet posiadacz samochodu musi mieć ten samochód ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej, co w efekcie spowoduje, że w razie zdarzenia, to nie on będzie ponosił odpowiedzialność, ale towarzystwo ubezpieczeniowe, które zdecydowało się objąć ochroną danego kierowcę.

Wypłata odszkodowania OC

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia samych sum gwarancyjnych, warto zrozumieć proces ubiegania się i wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy. Przede wszystkim, po zdarzeniu należy niezwłocznie sporządzić dokumentację i to najlepiej fotograficzną. W dzisiejszych czasach nie stanowi to najmniejszego problemu, ponieważ wszystkie telefony komórkowe wyposażone są w aparaty fotograficzne o bardzo dobrej rozdzielczości, co powoduje, że zdjęcia można zrobić wyraźne i bardzo dokładne. Taka dokumentacja pokazuje wynik zdarzenia, jak się ono zakończyło, ale pokazuje również powstałe szkody. Można sfotografować doznane urazy, ale dobrze też pokazać, do jakich szkód w obrębie samochodu doszło. To pozwoli towarzystwu oszacować straty i jednocześnie ustosunkować się do wniosku o wypłatę. Po sporządzeniu dokumentacji warto wezwać policję (lub zrobić to od razu i w czasie czekania na przyjazd radiowozu wykonać wszystkie zdjęcia). Policja jest potrzebna dla potwierdzenia przebiegu zdarzenia, potwierdzenia winnych i określenia odpowiedzialności za kolizję. Należy też wziąć od sprawcy zdarzenia oświadczenie, w którym przyznaje się do spowodowania wypadku i bierze na siebie odpowiedzialność za niego. Należy również sprawdzić dowód jego ubezpieczenia i spisać dane towarzystwa. Jeżeli sprawca nie chce podać tych informacji, konieczne jest spisanie numerów rejestracyjnych pojazdu. Pomogą one później ustalić towarzystwo ubezpieczeniowe, które odpowiada za tego konkretnego kierowcę. Po wykonaniu tych wszystkich czynności i zgromadzeniu dokumentów od właściwych służb – zaświadczenie od policji o sprawstwie wypadku, a jeżeli doszło do uszkodzenia zdrowia, to również zaświadczenie ze szpitala o zakresie tego uszkodzenia – należy złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania. Towarzystwo w regulaminowym czasie rozpatruje wniosek, a następnie przekazuje decyzję i wypłatę poszkodowanemu.

Sumy gwarancyjne OC

I tu właśnie wkraczają do gry sumy gwarancyjne, ponieważ określają one górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za zdarzenie. Oznacza to, że jeżeli zdarzenie jest małe i kwotowo tej granicy nie sięga – to poszkodowany dostanie dokładnie tyle pieniędzy, ile wynika z szacunków towarzystwa i biegłych. Jeżeli jednak zdarzenie jest poważne i pociąga za sobą poważne skutki, to wypłata sięgać będzie maksymalnie sumy gwarancyjnej. Obecnie, zgodnie z przepisami, sumy gwarancyjne we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych są dokładnie takie same i wynoszą:

  • W przypadku szkody osobowej (uszkodzenie zdrowia lub utrata życia) – 5 000 000 euro do jednego zdarzenia niezależnie od tego, ile osób w tym zdarzeniu brało udział;
  • W przypadku szkody rzeczowej (uszkodzenie mienia) – 1 000 000 euro na jedno zdarzenie niezależnie od tego, ile osób w tym zdarzeniu jest poszkodowanych.

Sumy gwarancyjne zabezpieczają interesy poszkodowanych dając jednak pewną formę zabezpieczenia firmom ubezpieczeniowym. Oferując bowiem określoną maksymalną kwotę odszkodowania, firmy te mogą planować swoje budżety tak, by były w stanie takie kwoty poszkodowanym wypłacać. Sumy gwarancyjne można dodatkowo podnosić i powiększać, ale wiąże się to z dodatkową opłatą i podwyższeniem składki ubezpieczeniowej.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty