Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Ubezpieczenie ochrony prawnej: czym jest?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej przerzuca koszty obrony własnych praw z ubezpieczonego na ubezpieczyciela. W kontekście posiadania i prowadzenia pojazdu oznacza to m.in. doradztwo prawne, pokrycie kosztów sądowych czy dochodzenie należnego odszkodowania na drodze przedsądowej i sądowej.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ochrona prawna – definicja

Ubezpieczenie ochrony prawnej to rodzaj polisy zawartej pomiędzy ubezpieczycielem a klientem na określony czas, zwykle na rok. Opłacanie składki lub składek gwarantuje osobie ubezpieczonej, że uzyska ona pomoc prawną i zwrot kosztów obrony swoich praw w postępowaniu cywilnym, karnym, a także dyscyplinarnym. Najczęściej ubezpieczenie ochrony prawnej przydaje się w kontekście posiadania i używania samochodu lub innych pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczenie ochrony prawnej – zasady działania

W kontekście posiadania i prowadzenia auta ochrona prawna to ubezpieczenie chroniące od poniesienia strat oraz odpowiedzialności prawnej w związku ze zdarzeniami drogowymi i eksploatacją pojazdu. Ubezpieczyciel zapewnia pomoc prawnika (adwokata albo radcy prawnego) lub pokrywa koszty jego usług. Refunduje także poniesione wydatki lub na wszelkiego rodzaju opłaty sądowe, zaangażowanie biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty procesu, koszty poręczenia majątkowego (zwykle w formie pożyczki na atrakcyjnych warunkach) czy koszty czynności notarialnych i tłumaczenia dokumentów. Ubezpieczenie ochrony prawnej jest szczególnie przydatne w sytuacji, gdy nieprawidłowo wykonano usługę związaną z pojazdem lub zawyżono jej koszt. Dotyczy to np. holowania (zawyżona cena lub uszkodzenie auta w trakcie holowania), naprawy w warsztacie (nieprawidłowo wykonana usługa lub wyceniona za drogo) oraz unikania wypełnienia gwarancji przez salon samochodowy (np. gdy samochód ma wady). Ochronę prawną w ramach wykupionego ubezpieczenia zyskuje się także w sprawach związanych ze zdarzeniami na drodze. Pomoc ze strony ubezpieczyciela może pomóc rozstrzygnąć kwestię odszkodowania za uszkodzenie pojazdu w wyniku np. wjechania w dziurę (od zarządcy drogi, na której doszło do zdarzenia). Innym przykładem jest niedoszacowanie strat poniesionych w kolizji lub wypadku i wypłata zbyt niskiego odszkodowania przez ubezpieczyciela sprawcy. Doradztwo prawne w ramach ubezpieczenia uzyskać można także w przypadku zatrzymania prawa jazdy lub zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Ubezpieczenie ochrony prawnej działa także za granicą, gdzie może być szczególnie przydatne osobom bez dobrej znajomości języka obowiązującego na terytorium państwa, w którym zachodzi potrzeba obrony swoich praw. Ubezpieczyciel zapewnia w takich sytuacjach pokrycia kosztów i opłat sądowych, koszty biegłych oraz tłumaczy. Możliwe jest też uzyskanie zwrotu kosztów podróży do sądu za granicą, jeśli na ubezpieczonym ciążył obowiązek stawienia się przed tym organem prawa. Ubezpieczenie „ochrona prawna” nie ma zastosowania w sporach z ubezpieczycielem, u którego wykupiona została polisa. Po zawarciu umowy o ubezpieczenie ochrony prawnej obowiązuje karencja, często trwająca 3 miesiące. Dopiero po upływie tego czasu ubezpieczony nabywa prawo do korzystania z ochrony.

Ubezpieczenie ochrony prawnej: cena i porównanie kosztów

Ubezpieczenie ochrony prawnej kosztuje od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie, w zależności od wybranego zakresu usług i ubezpieczyciela. Oferty ubezpieczenia ochrony prawnej można porównać w porównywarce i sprawdzić, jakie warunki da się uzyskać w konkretnych firmach. Koszt składek ubezpieczenia ochrony prawnej może wydawać się wysoki, ale jest wielokrotnie niższy niż rzeczywiste koszty poniesione w razie wystąpienia którejś z wymienionych sytuacji, gdy ubezpieczenia się nie posiada.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty