Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Umowa OC zawarta przez Internet - czy można odstąpić?

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Mężczyzna przed komputerem

Możliwość wykupienia ubezpieczenia za pośrednictwem Internetu staje się coraz bardziej popularna i coraz bardziej powszechna. Tego rodzaju rozwiązania stosowane są przez coraz więcej firm, a jednocześnie coraz więcej klientów wykazuje zainteresowanie taką formą zakupów. Pojawia się jednak pytanie, czy w ten można też odstąpić od ubezpieczenia, jeżeli się okaże, że nie jest to najbardziej korzystne rozwiązanie z dostępnych na rynku?

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Odstąpienie od umowy OC

Zasadniczo od umowy OC można odstąpić w ciągu trzydziestu dni od momentu jej zawarcia. Ubezpieczony musi złożyć w siedzibie towarzystwa ubezpieczeniowego pismo, w którym informuje, że chce odstąpić od zawartej umowy ubezpieczenia, korzystając z przysługującego mu prawa. Po złożeniu takiego pisma polisa zostaje anulowana i ubezpieczony nie musi już jej opłacać. Jeżeli jednak już była opłacona, to towarzystwo ubezpieczeniowe musi zwrócić wpłacone pieniądze. Ważne jednak by wiedzieć, że towarzystwo zwróci kwotę pomniejszoną o udzieloną dotychczas ochronę. Wyliczana jest stawka dzienna składki i ta stawka mnożona jest przez liczbę dni, gdy ubezpieczenie trwało. O uzyskaną w ten sposób kwotę pomniejszana jest wpłacona składka.

Odstąpienie od umowy OC zawartej przez Internet

Od umowy, która została zawarta zdalnie, czyli przez Internet, również przysługuje klientowi odstąpienie. Co więcej, zasady tego odstąpienia są dokładnie takie same, jak w przypadku odstąpienia od umowy zawartej osobiście. Wystarczy złożyć stosowne oświadczenie, oczywiście na piśmie i dostarczyć je do siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli chodzi o składkę, to zawarcie polisy zdalnie wymaga wręcz wpłacenia składki, dlatego też musi ona zostać zwrócona. Zwrot składki jest tak samo zorganizowany, jak przy zakupie polisy metodą tradycyjną. Cała składka jest dzielona na 365 dni i w ten sposób obliczana jest stawka dzienna. Następnie, ta stawka dzienna jest mnożona przez dni, gdy ubezpieczenie było w mocy. Uzyskana kwota pomniejszy całość składki i o tyle mniejszy będzie zwrot. W oświadczeniu nie trzeba nawet podawać powodu rezygnacji. Ważne jednak, by pamiętać o obowiązujących terminach. Złożenie oświadczenia zbyt późno spowoduje, że będzie ono bezskuteczne, a polisa pozostanie w mocy.

Jak złożyć oświadczenie o odstąpieniu?

Oświadczenie można złożyć osobiście w siedzibie towarzystwa. Warto mieć przy tym kopię dla siebie, na której można potwierdzić przyjęcie dokumentu. Można też przekazać agentowi ubezpieczeniowemu, również z potwierdzeniem odbioru. Dostępną i obowiązującą formą jest również przesłanie oświadczenia pocztą. Musi to być jednak przesyłka rejestrowana, czyli najlepiej list polecony lub polecony z potwierdzeniem odbioru. Taka forma pozwala śledzić przesyłkę i stwierdzić, czy dotarła. W tym przypadku, za termin doręczenia przyjmuje się datę nadania listu, a nie datę jego doręczenia przez listonosza.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty