Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Uszkodzenie samochodu w leasingu

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Samochód w leasingu a uszkodzenie

Kupowanie samochodów w leasingu jest bardzo popularnym i często stosowanym sposobem przez różnorodne przedsiębiorstwa. To rozwiązanie, które pozwala stopniowo rozliczać pojazd w kosztach prowadzenia swojej działalności, a jednocześnie, od samego początku go użytkować. Istotną jednak cechą leasingu jest to, że właścicielem danego auta jest leasingodawca, ale wszelkie koszty napraw i ubezpieczenia pokrywa leasingobiorca. Co zatem w sytuacji, gdy auto w leasingu zostanie uszkodzone? Jak rozliczyć te uszkodzenia?

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Leasing samochodu a szkoda komunikacyjna

Leasing to specyficzna forma zakupu samochodu dla firmy. Nie można z niego skorzystać dla celów prywatnych. Umowę leasingu zawrzeć może wyłącznie osoba prowadząca działalność gospodarczą. Na rynku dostępne są dwa rodzaje leasingu. Każdy z nich odznacza się pewnymi specyficznymi cechami, co w efekcie prowadzi do nieco innych praw i obowiązków stron umowy leasingowej. Leasing operacyjny jest najczęściej wybieraną formą umowy. To rozwiązanie, w ramach którego leasingodawca jest właścicielem pojazdu, a leasingobiorca otrzymuje go do użytkowania. Musi jednak przy tym ponosić wszystkie koszty związane z jego użytkowaniem. Drugą formą jest leasing finansowy. To opcja, która powoduje, że samochód natychmiast staje się składnikiem majątku leasingobiorcy i to leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych. W zakresie ubezpieczenia i odpowiedzialności za szkody i zniszczenia, wszystko pozostaje bez zmian. Ubezpieczenie OC jest polisą obowiązkową, którą trzeba wykupić niezależnie od tego, w jaki sposób auto ma być użytkowane. Czy będzie to użytkowanie w sposób prywatny czy firmowy, nie ma to większego znaczenia. Znaczenie ma wyłącznie fakt, że auto jest włączone do ruchu poprzez jego rejestrację.

Przeczytaj więcej: Porównywarka OC - najlepsze oferty na rynku

Obowiązek ubezpieczenia pojazdu spoczywa na osobie, która go użytkuje, w tym przypadku na firmie użytkującej, a nie finansującej zakup. Właśnie dlatego to przedsiębiorca musi wybrać firmę ubezpieczającą i zawrzeć umowę ubezpieczenia. Na przedsiębiorcy spoczywa też obowiązek opłacania ustalonych z towarzystwem ubezpieczeniowym składek.

Kto otrzymuje odszkodowanie za auto leasingowane?

Kwestia leasingu nie jest prosta, a sama umowa nie jest jednolita w każdej sytuacji. Wiele zależy od indywidualnych postanowień, które zostaną ustalone w czasie negocjacji między leasingodawcą a leasingobiorcą. Najczęściej umowa ubezpieczenia zawierana jest w taki sposób, że to leasingodawca otrzymuje wypłatę świadczenia z ubezpieczenia w razie uszkodzenia samochodu w leasingu. Ważną kwestią jest też rozróżnienie tego, jaka to szkoda, czy częściowa czy całkowita. W przypadku szkody całkowitej wypłata świadczenia na rzecz leasingodawcy pozwala na rozliczenie pozostałej do rozliczenia umowy leasingu i w efekcie jej całkowite rozwiązanie. Leasingobiorca nie jest zobowiązany wówczas do regulowania pozostałych składek, ponieważ są one rozliczane z pieniędzy z polisy. Jeżeli jednak jest to wyłącznie szkoda częściowa, to pieniądze zostaną przeznaczone na naprawę auta, a rozliczenie trzeba normalnie prowadzić i opłacać systematycznie raty leasingowe. Takie rozwiązanie jest bardzo praktyczne i bardzo opłacalne. Pozwala zaspokoić potrzeby obydwu stron, a jednocześnie prawidłowo rozliczyć pieniądze w razie ewentualnego uszkodzenia. Nie ma jednak nigdzie jednoznacznie wprowadzonych odgórnie rozwiązań. Wszystko jest uzależnione od indywidualnych ustaleń stron i uzgodnień, które zostaną zamieszczone w umowie leasingowej. Oczywiście, obydwie strony muszą się na te ustalenia zgodzić.

Sprawdź nasz kalkulator leasingowy

Zainteresuje Cię również:

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty