Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia samochodu

Wypadek komunikacyjny a brak przeglądu technicznego

Opinie klientów:
4.8/5
Opinie klientów:
4.8/5
Wypadek komunikacyjny

Wbrew powszechnej opinii brak aktualnego przeglądu technicznego nie pozbawia kierowców szans na otrzymanie odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego. W każdym przypadku ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty świadczeń w ramach OC. Kłopoty mogą czekać jednak kierowców z [polisą AC](https://www.porowneo.pl/ubezpieczenia/samochodu/ubezpieczenie-ac-autocasco).

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Okresowe badanie techniczne pojazdu, zwane popularnie przeglądem, jest obowiązkowym badaniem, które w większości przypadków należy wykonać raz w roku. Udział pojazdów bez ważnego przeglądu w wypadkach komunikacyjnych, w wielu sytuacjach może wiązać się z dodatkowymi kłopotami.

Wypadek komunikacyjny bez aktualnego przeglądu z własnej winy – polisa OC

Jak informują specjaliści z branży odszkodowawczej, sprawstwo w wypadku komunikacyjnym nie oznacza konieczności zapłaty świadczeń dla poszkodowanych z własnej kieszeni. Nawet jeśli w momencie zdarzenia sprawca wypadku nie posiadał ważnego przeglądu technicznego, towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym posiada polisę OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) pojazdu, zgodnie z prawem musi wypłacić należne świadczenie osobom poszkodowanym. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które chroni przed konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Polisa OC pokrywa koszty wyrządzonych szkód osobowych oraz zniszczonego mienia bez względu na posiadanie lub brak aktualnego przeglądu technicznego. Sumy gwarancyjne w ramach OC wynoszą do 5 mln euro w przypadku szkód osobowych oraz 1 mln euro w przypadku szkód w mieniu. W przypadku spowodowania wypadku komunikacyjnego bez aktualnego przeglądu technicznego auta należy liczyć się z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, koniecznością przeprowadzenia wymaganych badań, a także karą grzywny nałożoną przez policję. To jednak nie koniec złych wiadomości. Istnieje spore prawdopodobieństwo dochodzenia do zwrotu poniesionych przez towarzystwo ubezpieczeniowe kosztów na rzecz wypłaty odszkodowania od sprawcy. Jeśli ubezpieczyciel udowodni, że do zajścia zdarzenia bezpośrednio przyczynił się zły stan techniczny pojazdu (np. brak sprawnych hamulców i brak przeglądu), prawdopodobnie zajdzie konieczność zwrotu części wypłaconego świadczenia.

Wypadek komunikacyjnego bez ważnego badania technicznego a polisa AC, NNW i assistance

Nieco inaczej wygląda kwestia dochodzenia do świadczeń z tytułu polisy AC, polisy NNW lub ubezpieczenia autocasco w przypadku spowodowania wypadku komunikacyjnego z własnej winy. W takich sytuacjach nie ma jednej reguły, według której postępują towarzystwa ubezpieczeniowe. Zakres ochrony, a także listę wyłączeń, można znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), które bezwzględnie należy przeczytać przed podpisaniem każdej umowy dotyczącej ubezpieczeń. Jak podpowiadają eksperci, istnieje duże prawdopodobieństwo wypłacenia odszkodowania, jeśli do wypadku komunikacyjnego spowodowanego samochodem bez ważnego przeglądu technicznego nie doprowadził zły stan techniczny pojazdu (co można udowodnić, np. zlecając badania techniczne). W odwrotnej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe może zadecydować o całkowitym braku lub pomniejszonej wypłacie z tytułu ubezpieczenia autocasco, polisy assistance lub ubezpieczenia NNW.

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym bez ważnego przeglądu

Osoby, które brały udział w wypadku komunikacyjnym jako osoby poszkodowane bez ważnego przeglądu technicznego, również mogą mieć problemy związane z wypłatą odszkodowań z tytułu posiadanego ubezpieczenia AC, assistance lub NNW. O ile wypłata świadczeń za poniesione szkody osobowe lub szkody na mieniu z ubezpieczenia OC jest oczywistością, tak ubieganie się o dodatkowe świadczenia może być kłopotliwe. Na drodze do dochodzenia roszczeń szczególne znaczenie będzie miał stan techniczny pojazdu (analogicznie do sprawstwa zdarzenia).

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty