Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia turystyczne

Czym jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny?

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Czym jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny?

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) to rozwiązanie nowe na rynku ubezpieczeń. Utworzony został w 2016 roku i działa przy UFG, czyli Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. To właśnie UFG zapewnia jego obsługę i pełne zarządzanie. TFG nie jest osobnym podmiotem i nie posiada osobowości prawnej. To raczej organ, który wymaga podmiotu nadrzędnego, czyli UFG.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Co to jest TFG

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny to specjalne wsparcie dla uczestników imprez turystycznych. Jego celem jest ochrona interesów klientów biur podróży, którzy mogą zostać pokrzywdzeni z powodu błędnego działania biura. W przypadku niewypłacalności biura podróży, rolę tę przejmuje właśnie TFG. Jego zasoby finansowe pochodzą od biur podróży, które są zobowiązane opłacić składkę za każdego uczestnika imprezy turystycznej. Takie rozwiązanie opiera się oczywiście przede wszystkim na statystyce. Nie każda impreza turystyczna się nie odbędzie. Pobranie składki od każdej zapewnia szeroko pojęte zabezpieczenie tych, do których faktycznie nie dojdzie. Wysokość opłacanej przez biuro składki zależna jest od kilku czynników. Wpływ na nią ma kraj, w którym impreza miałaby się odbyć oraz środek transportu przewożący uczestników na miejsce i z powrotem.

Kiedy TFG działa

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny to drugi filar zabezpieczenia finansowego imprez turystycznych. Jeżeli pośrednik turystyczny staje się niewypłacalny, jego obowiązki przejmuje najpierw pierwszy filar, a następnie drugi. I tak, z pieniędzy zgromadzonych w TFG wypłacane są pieniądze na: - pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej, gdy niewypłacalność nastąpiła jeszcze przed ich powrotem, a powrót ten nie został z góry opłacony, - zwrot kosztów klientom, gdy do imprezy turystycznej nie dojdzie z winy organizatorów, - zwrot części kosztów, gdy impreza jest tylko w części zrealizowana i musi zostać przedwcześnie przerwana. Niewykorzystana część zostaje wówczas klientom zwrócona. TFG ma przyspieszyć wypłacalność i usprawnić wsparcie finansowe osób, które zostały w jakiś sposób pokrzywdzone przez pośrednika turystycznego. Fundusz nie dochodzi zasadności, nie badana należności ani nie określa wysokości wypłat. Jego zadaniem jest wyłącznie ich realizowanie na bazie dyspozycji wydanej przez właściwego marszałka województwa. TFG to alternatywne zabezpieczenie dla klientów, które ma im gwarantować możliwość powrotu do domu z przerwanej w trakcie trwania imprezy lub też ma gwarantować zwrot pieniędzy za wycieczkę, jeżeli do niej w ogóle nie dojdzie.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty