Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia turystyczne

Jakie są wyłączenia w ubezpieczeniach podróżnych?

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
jakie są wyłączenia w ubezpieczeniach podróżnych

Ubezpieczenie podróżne to niezwykle ważny element wyprawy w ogóle. Stanowi zabezpieczenie ewentualnych, dodatkowych kosztów, które mogą się pojawić, oczywiście jako nieplanowane. Ubezpieczenie podróżne zabezpiecza bowiem koszty ewentualnego leczenia, akcji ratowniczej czy innej formy wspierania ubezpieczonego, który przebywa poza granicami swojego kraju. Wspierania w jasno określonych sytuacjach losowych niezawinionych przez ubezpieczonego.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Konstrukcja ubezpieczenia

Każde ubezpieczenie podróżne składa się z kilku elementów. Te części precyzują jego zakres, zabezpieczone sumy oraz sposób, w jaki można uzyskać odszkodowanie. Określają one również sytuacje, które powodują, że wypłaty świadczenia może zwyczajnie nie dojść. Wszystkie te elementy i aspekty zawarte są w warunkach ubezpieczenia, które ubezpieczony otrzymuje do zapoznania się z nimi. Dzięki temu wie, na jaką polisę się decyduje i w jakim wymiarze będzie ona działała. Te elementy to:

  • Część podstawowa ubezpieczenia
  • Umowy dodatkowe
  • Sumy ubezpieczenia
  • Wyłączenia

Część podstawowa to trzon polisy. W ramach części podstawowej znajdują się opcje, których ubezpieczony nie może wyłączyć. Nie można też zdecydować o tym, że część ochrony z umowy podstawowej mu się podoba, a część nie. Taka możliwość po prostu nie istnieje. Umowy dodatkowe to elementy ubezpieczenia, o których decyduje ubezpieczony. Może je dokupić, może z nich zrezygnować. Może też dowolnie konfigurować zestawienie. To znaczy, że część może wziąć, a część może odrzucić. Ogromna wygoda i możliwość dostosowania polisy do własnych potrzeb i oczekiwań. Sumy ubezpieczenia to kwoty, które mają być wypłacone po zdarzeniu. Warto się dobrze zastanowić nad ich wysokością, ponieważ od tego zależy, czy ubezpieczenie zaspokoi całość roszczeń czy tylko część. Wyłączenia to opis sytuacji, które powodują, że do wypłaty świadczenia nie dojdzie. Warto poświęcić im chwilę, ponieważ to bardzo ważny element całego ubezpieczenia.

Wyłączenia w ubezpieczeniu

Wyłączenia w ubezpieczeniach podróżnych powodują, że w opisanych sytuacjach towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności i nie ma obowiązku wypłacić odszkodowania ubezpieczonemu. Jeżeli do zdarzenia dojdzie z tego powodu, że ubezpieczony był pod wpływem alkoholu, wówczas towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia, jako że nie zachowanie ubezpieczonego naraziło go na zdarzenie. Mimo, że wypadek jest nieszczęśliwy, to w pewnym sensie wynika z winy poszkodowanego, więc nie przysługuje mu wypłata. Towarzystwo nie wypłaci również odszkodowania, jeżeli do zdarzenia doszło na skutek działań ubezpieczonego, będących złamaniem obowiązującego w danym miejscu prawa lub nielegalnych. Ubezpieczyciel nie wspiera inicjatyw przekraczających prawo i stąd taka decyzja. Do pozostałych wyłączeń może należeć podróż na tereny objęte działaniami wojennymi lub zamieszkami. Jest to świadome narażanie życia i zdrowia, a za to ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli podróżny uda się w podróż wbrew wskazaniom lekarskim odszkodowanie również nie zostanie wypłacone. Ponadto, towarzystwo nie odpowiada za choroby, na które ubezpieczony cierpiał przed wyjazdem, za celowe zniszczenie swojego bagażu przez ubezpieczonego, za choroby weneryczne, za utratę zdrowia spowodowaną ekstremalnym lub profesjonalnym uprawianiem sportu. Do listy można dodać jeszcze wiele innych sytuacji. Każde towarzystwo ma własny spis wyłączeń, z którym zapoznaje ubezpieczonego przed wykupieniem polisy. Wyłączenia mają za zadanie chronić towarzystwo przed świadomym i celowym działaniem ubezpieczonego na własną szkodę celem uzyskania za efekt tych działań odszkodowania. Mają zapobiegać nierozważnym i nierozsądnym działaniom ubezpieczonych oraz jednoznacznie piętnować działania i zachowania nielegalne lub mające znamiona przestępstwa.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty