Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie jachtu morskiego

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Ubezpieczenie jachtu morskiego

Posiadanie jachtu morskiego wymaga od jego właściciela nie tylko jego prawidłowego serwisowania, ale również jego odpowiedniego zabezpieczenia. Chodzi zarówno o zabezpieczenie przed wpływem czynników środowiskowych, zabezpieczenie przed ewentualną kradzieżą, ale również zabezpieczenie przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń, jak wypadek czy uszkodzenie. Jacht morski nie jest tani, jego ewentualne naprawy to również spore koszty i duże wydatki. Warto więc wykorzystać dostępne możliwości i wykupić ubezpieczenie, które pomoże chronić, przede wszystkim właściciela przed skutkami finansowymi zdarzeń, w których ów jacht może uczestniczyć.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Zakres ubezpieczenia

W ramach oferowanych polis ubezpieczeniowych jachty mogą być objęte ochroną zarówno w czasie użytkowania na morzu, jak również w czasie okresu ich spoczynku. Ubezpieczeniem można objąć wszystkie jednostki zarejestrowane w odpowiednich dla tego celu organach rejestracyjnych. To ważne, ponieważ muszą to być jachty ewidencjonowane i rejestrowane. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

  • ryzyko uszkodzenia, zniszczenia i utraty, jest to tak zwane jacht-casco,
  • odpowiedzialność cywilną armatora jachtu (OC Armatora),
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków kapitana i członków załogi (NNW),
  • koszty leczenia za granicą kapitana i członków załogi, którzy w czasie uczestnictwa w rejsie przebywają za granicą i sytuacja spowodowała, że musieli niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem,
  • rzeczy osobiste kapitana i członków załogi, które zostały zniszczone lub utracone w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową jacht-casco.

Widać zatem na podstawie powyższego zestawienia, że zakres ochrony ubezpieczeniowej jest bardzo szeroki i dotyczy nie tylko samego jachtu, jako środka transportu, ale swoim zakresem obejmuje również życie i zdrowie załogi oraz należące do nich rzeczy osobiste. To również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody, które ubezpieczony jacht spowoduje.

Czemu służy to ubezpieczenie?

To ochrona, która powoduje, że zdarzenia losowe związane z użytkowaniem danego jachtu, a pociągające za sobą skutki również finansowe, nie są tak dotkliwe, ponieważ polisa ubezpieczeniowa pokrywa te finansowe skutki w całości lub znacznej części. Ochrona dotyczy szkód które powstały w trakcie żeglugi, w trakcie asysty i holowania, podczas wodowania i podnoszenia z wody oraz w trakcie postoju w portach i na przystaniach, tak zwanych marinach. Ubezpieczenie dostępne jest w różnych zakresach i zależnie od wybranego zakresu inaczej będzie ono służyło. Można więc zdecydować się na zakres podstawowy, rozszerzony i pełny. Zależnie od wybranego wariantu jacht otoczony jest większą lub mniejszą ochroną. Niewątpliwie istotne jest również to, że umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na okres całego roku – w ten sposób ochroną objęty jest również okres przechowywania jachtu, czas w którym jest on zimowany. Może też być zawarta na krótszy okres, na przykład wyłącznie na czas eksploatacji jachtu na wodach morskich. Ubezpieczenie jachtu morskiego to bardzo przydatne rozwiązanie, które pozwala pokryć ewentualne koszty jego naprawy w razie uszkodzenia, koszty naprawy innych jachtów, gdyby to ubezpieczony doprowadził do powstania szkody oraz pokryć koszty leczenia załogi, gdyby doszło do takiej konieczności. To sposób na zabezpieczenie się przed dużymi i nieprzewidzianymi wydatkami, których pokrycie z własnych środków może być często nawet poza zasięgiem ubezpieczonego.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty