Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl
Metlife

MetLife

Bezpieczeństwo i zaufanie to pierwsze skojarzenia, jakie pojawiają się wraz z dźwiękiem nazwy MetLife. Jednocześnie pojawia się też poczucie, że jest to firma przyjazna, bliska klientom i skoncentrowana na ich potrzebach. Takie odczucia nie biorą się znikąd. To działania firmy, jej polityka i sposób komunikowania się z klientami powodują, że tak właśnie jest ona postrzegana.

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Historia

Firma MetLife powstała w Stanach Zjednoczonych w 1868 roku. Jest jedną z najstarszych i największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Swoją działalność prowadzi niemalże na wszystkich kontynentach świata, w sumie w niemalże pięćdziesięciu krajach. Do Polski dotarła w roku 1990 i od tamtego czasu systematycznie i nieprzerwanie się rozwija. Świadcząc usługi na najwyższym poziomie, stale zyskuje nowych, zadowolonych klientów.

Oferta Produktowa

Firma MetLife to bardzo bogata oferta produktów ubezpieczeniowych indywidualnych i grupowych. Duży wybór i dość znacząca różnorodność między poszczególnymi propozycjami powodują, że każdy klient znajdzie tutaj coś dla siebie.

 • Gwarantowana Ochrona to ubezpieczenie na życie. Świadczenie wypłacane jest na skutek śmierci ubezpieczonego lub po zakończeniu umowy ubezpieczenia. Niezależnie od sytuacji, wypłata jest gwarantowana.

 • Terminowe ubezpieczenie na życie to polisa, która chroni życie ubezpieczonego przez z góry określony czas. Umowę można zawrzeć na jakiś okres lub do ukończenia 55, 60 lub 65 lat przez ubezpieczonego.

 • MetLife Protection to również terminowe ubezpieczenie na życie. Zawierane jest na określony czas. Wypłata następuje na skutek śmierci lub trwałego całkowitego inwalidztwa. Można do niej dołączyć umowy dodatkowe jak ubezpieczenie na wypadek poważnych chorób oraz ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu.

 • MetLife Start 55 to ubezpieczenie na życie, zdrowie i następstwa nieszczęśliwych wypadków, które dedykowane jest osobom starszym. Ubezpieczenie ma charakter bezterminowy.

 • MetLife Multi Ochrona to ubezpieczenie wypadkowe. Ochroną objęte jest życie i zdrowie ubezpieczonego. Wypłata świadczenia następuje na skutek śmierci, trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub hospitalizacji, która konieczna była na skutek wypadku. Występuje w różnych wariantach.

 • Bezpieczne Dziecko to ubezpieczenie przeznaczone dla dzieci. Obejmuje poważne choroby dziecięce, wypadki, oparzenia, hospitalizację i leczenie z powodu wypadków.

 • Hospitalizacja Plus to ubezpieczenie obejmujące wyłącznie leczenie szpitalne. Wypłata świadczenia następuje po zakończeniu leczenia, a jej wysokość zależna jest od ilości dni spędzonych w szpitalu.

 • Twoja Bezpieczna Przyszłość obejmuje ochroną życie, zdrowie i następstwa nieszczęśliwych wypadków ubezpieczonego.

 • Twoje Zdrowie gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku zdiagnozowania jednej z 32 poważnych chorób objętych ubezpieczeniem.

 • Emerytura+ jest programem oszczędnościowym, który pozwala zapewnić sobie pogodną przyszłość. W razie śmierci ubezpieczonego pieniądze są wypłacane jego bliskim. W razie trwałego całkowitego inwalidztwa ubezpieczony otrzymuje z ubezpieczenia dożywotnią rentę. Gdyby żadne z tych zdarzeń się nie wydarzyło, ubezpieczony otrzyma dożywotnią emeryturę w takiej wysokości, w jakiej została ona określona przed przystąpieniem do programu.

 • MetLife Projekt Jutro to program inwestycyjny, który dodatkowo gwarantuje zabezpieczenie życia i zdrowia ubezpieczonego. Ubezpieczony wnosi regularne składki, z których potrącana jest część na ochronę jego życia. Reszta jest inwestowana w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Środki gromadzą się na koncie ubezpieczonego. Może je w dowolnej chwili podjąć.

Kontakt z firmą

Zdarzenie ubezpieczeniowe najlepiej jest zgłosić bezpośrednio u agenta ubezpieczeniowego, u którego została zakupiona polisa. To będzie najprostsza i najbardziej skuteczna metoda. Tym bardziej że agent zna sytuację i będzie mógł najbardziej kompleksowo podpowiedzieć i doradzić. Można też zadzwonić na infolinię dla klientów. Konsultant równie profesjonalnie podpowie i wskaże kolejne kroki, które należy wykonać, by uzyskać wypłatę świadczenia. Można też udać się osobiście do siedziby firmy w swoim mieście i tam poprosić o pomoc i informacje.

Adres siedziby:

ul. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa tel. 22 530 04 00

Znajdź dla siebie najlepsze oferty